Toiminta

Toiminta

Pernjärven vesistön suojeluyhdistys perustettiin keväällä 2009. Se tekee yhteistyötä kalastusosakaskuntien kanssa. Suojeluyhdistyksen tehtävänä on:

  • Veden laadun parantaminen
  • Vesistön säilyttäminen kauniina maiseman osana
  • Moottoritien E18 melusaasteen ja muiden haittavaikutusten minimointi
  • Yhteistyö viranomaisten, kalastusosakaskuntien, kesäasukkaiden, vakituisten asukkaiden, Salon kaupungin ja muiden järvien suojeluyhdistysten kanssa
  • Järven hoitokeinoja ovat järveä koskevan tiedon jakaminen, järven hoidon kokonaissuunnitelma (mm. järven tilan seuranta, hajakuormituksen vähentäminen, hoitokalastus ja rajoitettu vesikasvillisuuden niitto).

Vesistö pähkinänkuoressa

Lue tiukka infopaketti Pernjärven vesistöstä

Vesistön tutkimustuloksia

Tutustu vusien saatossa keräämiimme tutkimustuloksiin

Järven nykytila

PVSY:n analyysi nykyisestä järven tilasta sekä havaintoja

Järven sinilevätilanne

Järven sinilevätilanne ja itsehoito-ohjeita

Kuvia vesistöstä

Lähetä meille omasta mökkirannasta kuvia!