Vesistö pähkinänkuoressa

Vesistö pähkinänkuoressa

Pernjärven vesistöön kuuluvien vesistöalueiden yhteispinta-ala on 224 ha ja valuma-alueet 8380 ha. Pernjärvi ja Kyynäräjärvi ovat yhtä korkealla meren pinnasta. Pernjärven vesistö kuuluu Salon kaupungin alueeseen 1.1.2009 alkaen, kun Suomen suurimmassa kuntaliitoksessa yhdeksän kuntaa (Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Perniö, Suomusjärvi ja Särkisalo) liittyivät Salon kaupunkiin. Pernjärven vesistön alueella on lähes 300 vapaa-ajan asuntoa ja ympärivuotista kiinteistöä. 

Järven tilasta on tehty näytteenottoja 70-luvulta asti. Pernjoen vesistön alueella on toiminut Kruusilan, Rasvalan ja Pöytiön kalastusosakaskunnat jo 1960-luvulta lähtien. Ne ovat tehneet erittäin ansiokasta työtä vesiensuojelun hyväksi, mm. suorittamalla hoitokalastuksia ja kala- ja rapuistutuksia sekä kustantamalla vesianalyysejä ja veden laadun seurantaa. Järveen on istutettu haukea, kuhaa, suutari, ankeriaita ja täplärapuja.

Järvi Pinta-ala Valuma-ala Valuma-alan laatu
Pernjärvi 114 ha 3300 ha metsää, runsaasti peltoa ja ojitettua suota, runsaasti loma-asutusta
Kyynäräjärvi 64 ha 450 ha kohtalaisesti peltoa, hieman suota
Pernjoenjärvi 46 ha 4630 hakarua kalliota, metsää ja suota
YHTEENSÄ 224 ha 8380 ha