Yhdistyksen vuosikokous 9.6. klo 14:00 Topulissa

Yhdistyksen vuosikokous 9.6. klo 14:00 Topulissa

Tervetuloa kuulemaan yhdistyksen toiminnasta ja suunnitelmista sekä asettumaan ehdolle luottamustehtäviin!

9.6.2024 klo 14:00 Topulissa (Kalkkilantie 5)

Etäosallistumiseen voi pyytää linkin laittamalla viestiä osoitteeseen pernjarvensuojelu@gmail.com.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Kokouksen avaus 
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja  muille vastuuvelvollisille 
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen  suuruudet 
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 
  10. Muut asiat

Yhdistyksen säännöt